Praktijk voor voeding & leefstijl – Oervoedingscoach Lilian Mual, gevestigd aan Heesterpoort 18, 9713 KZ, gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van diensten van praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je aan de voedingsdeskundige en massagetherapeute via de telefoon bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of via de mail.
Denk hierbij aan:
Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden:
• om je een persoonlijk voeding- en leefstijladvies te kunnen geven en
• om je een ontspanningsmassage te kunnen geven.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk daarbij aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lilianmual@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual via het telefoonnummer 06-55875439 of via email-adres lilianmual@gmail.com

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door praktijk voor voeding & leefstijl – oervoedingscoach Lilian Mual kun je contact opnemen via email-adres lilianmual@gmail.com
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.